Обратно към ЦРЧР

Какво е Euroguidance?

Euroguidance България е част от европейска мрежа от центрове в 34 страни, която подпомага развитието на качествени услуги за кариерно ориентиране в Европа и осигурява информация за възможности за образователна мобилност в Европа.
Euroguidance България се стреми да осигурява актуална и полезна информация на:

  • младите хора – връзки към европейски портали с информация за образованието в различни европейски страни;
  • кариерните консултанти – връзки към проекти, бази данни и добри практики в сферата на ориентирането през целия живот, информация за обучения в различни европейски страни, актуални публикации и наръчници по кариерно ориентиране;
  • взимащите решения – връзки към европейски и международни документи по темата кариерно ориентиране, актуални публикации по различни теми, свързани с изграждането на национална система за кариерно ориентиране.

В изпълнение на работната програма на Еврогайдънс за 2015 г. през месец ноември се проведоха регионални семинари по програма „Ориентиране за мобилност”.
Целите на семинарите  бяха свързани с подпомагане на младите хора да развият своите умения, свързани с вземане на решение за предприемане на мобилност; трениране на умения за справяне в ситуация на предприета мобилност; придобиване на базисни умения за оказване на съдействие на уязвими групи  във връзка с ориентирането за мобилност.
Посланиците на мобилността, работещи в мрежата „Еврогайдънс“ взеха участие обучения в организираните семинари в градовете Стара Загора, Хасково,Пловдив, Русе,Варна и Бургас Прилагаме програмите на всяко едно от обученията:

Обучение Стара Загора

Обучение Бургас

Обучение Варна

Обучение Пловдив

Обучение Русе

Обучение Хасково

Euroguidance акценти 2015

Мрежата Euroguidance публикува книжка/брошура, отнасяща се към акцентите на работа на всеки Център през 2015 година.

Много центрове се фокусираха към онлайн услуга, като например сваляне на брошури, интерактивни игри и различни инструменти, нови уебсайтове или други онлайн услуги.

За други центрове най-важното през 2015 г. беше създаването на мрежа с други организации за насърчаване на мобилността, независимо дали тя е в страната или в чужбина.

Няколко центрове дават награди за добри проекти, а други организират големи национални или международни конференции или панаири.

Някои центрове се съсредоточават в обучението на професионалисти.

Три центъра отделиха специално внимание на услуги за млади хора,които планират престой в чужбина , а други три се фокусираха върху видове иновации.

Euroguidance акценти 2015

Представяне на  швейцарския проект за дуално образование, известен с името ДОМИНО (Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото)

Презентация – дуално образование

An analysis of mobility and the consequences for guidance before, during and after a stay abroad

Mobility advice interview

New publication about  educational and vocational guidance in Iceland, Published by the Euroguidance Centre Iceland 2016

Educational and vocational guidance in Iceland

Pedagogy Journal, edited by the Institute of Educational Sciences Bucharest, Romania, open for publications

The magazine publishes articles pedagogy in science education with:

  • theoretical approaches in education (basic research, educational policy analysis, European benchmarks, comparative research, feasibility studies);
  • research, intervention models, case studies and best practices in education;
  • events and educational projects of interest and impact on the education system;
  • Reviews Reference works with Romanian authors and / or abroad.

10 years Euroguidance Cross border seminars Guidance crossing borders

Compendium from the Cross Border Seminar 2015