Новини

Euroguidance Информационен Бюлетин 2016

Уважаеми колеги,

Представяме на вашето внимание Euroguidance информационен бюлетин, бр. 1 за 2016г.