В медиите

Обща информация за хоризонталните дейности на Програма „Еразъм+“ – „Еврогайдънс“ и „Европас“, администрирани от Център за развитие на човешките ресурси