Кариерно образование и консултиране

Euroguidance акценти 2015

 

Мрежата Euroguidance публикува книжка/брошура, отнасяща се към акцентите на работа на всеки Център през 2015 година.

Много центрове се фокусираха към онлайн услуга, като например сваляне на брошури, интерактивни игри и различни инструменти, нови уебсайтове или други онлайн услуги.

За други центрове най-важното през 2015 г. беше създаването на мрежа с други организации за насърчаване на мобилността, независимо дали тя е в страната или в чужбина.

Няколко центрове дават награди за добри проекти, а други организират големи национални или международни конференции или панаири.

Някои центрове се съсредоточават в обучението на професионалисти.

Три центъра отделиха специално внимание на услуги за млади хора,които планират престой в чужбина , а други три се фокусираха върху видове иновации.

 

Euroguidance акценти 2015

 

Представяне на  швейцарския проект за дуално образование, известен с името ДОМИНО (Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото)

Презентация - дуално образование

An analysis of mobility and the consequences for guidance before, during and after a stay abroad

Mobility advice interview

New publication about  educational and vocational guidance in Iceland, Published by the Euroguidance Centre Iceland 2016

Educational and vocational guidance in Iceland

Pedagogy Journal, edited by the Institute of Educational Sciences Bucharest, Romania, open for publications

The magazine publishes articles pedagogy in science education with:

  • theoretical approaches in education (basic research, educational policy analysis, European benchmarks, comparative research, feasibility studies);

  • research, intervention models, case studies and best practices in education;

  • events and educational projects of interest and impact on the education system;

  • Reviews Reference works with Romanian authors and / or abroad.

Journal of Education

10 years Euroguidance Cross border seminars Guidance crossing borders

Compendium from the Cross Border Seminar 2015