Регионални семинари по програма „Ориентиране за мобилност” 2015 г.

В изпълнение на работната програма на Еврогайдънс за 2015 г. през месец ноември се проведоха регионални семинари по програма „Ориентиране за мобилност”.

 

Целите на семинарите  бяха свързани с подпомагане на младите хора да развият своите умения, свързани с вземане на решение за предприемане на мобилност; трениране на умения за справяне в ситуация на предприета мобилност; придобиване на базисни умения за оказване на съдействие на уязвими групи  във връзка с ориентирането за мобилност.

 

Посланиците на мобилността, работещи в мрежата „Еврогайдънс“ взеха участие обучения в организираните семинари в градовете Стара Загора, Хасково,Пловдив, Русе,Варна и Бургас .

 

Прилагаме програмите на всяко едно от обученията:

 

Обучение Стара Загора 

Обучение Бургас 

Обучение Варна 

Обучение Пловдив 

Обучение Русе 

Обучение Хасково