Семинар на тема: „Професионално ориентиране през целия живот“, 07.06.2016 г., гр.София