Позицията на мрежата EUROGUIDANCE относно разглеждането на предложението за ключовите компетенции