Конференция за кариерно ориентиране в Пафос, Кипър