Обратно към ЦРЧР

Възможност за гледане на запис от уеб семинар на тема: „РАЗВИТИЕ НА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ ЧРЕЗ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ – ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ“

Национално онлайн обучение на кариерни консултанти, 04-06 ноември 2020г.

Eвропейската електронна конференция на тема „Подготовка на младите хора за непрекъснато променящия се пазар на труда. Многостранната роля на кариерното ориентиране“

„Пътешественик в бъдещето“ иновативна кариерна игра, създадена по европейския проект FUTURE

Уебинар, организиран от мрежата „Еврогайдънс“, посветен на „Кариерното ориентиране и консултиране чрез Програма „Еразъм+“: примери за проекти и споделяне на опит“

Национално онлайн обучение на кариерни консултанти, 4 – 6 ноември 2020г.