Обучителен курс по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“, на тема: Tiffany stained-glass window making training event“