Обучение на тема „Различните деца“, 10 – 12 юли 2024г., Боровец