Обратно към ЦРЧР

Добри практики

Представяме ви презентация на Платформата Ориентиране@ , създадена по проект “No Aim No Gain” на фондация “Образователно сътрудничество”, финансиран по програма Еразъм +, договор 2014-2-BG01-KA205-013256

Презентация No aim- no gain

New publication about  educational and vocational guidance in Iceland,published by the Euroguidance Centre Iceland 2016

Educational and vocational guidance in Iceland 

An analysis of mobility and the consequences for guidance before, during an

d after a stay abroad

Mobility advice interview

Publication „Views on mobility guidance from up North“

Open the door to the world

Quality and Strategy Working Group Meeting (and WG leaders) in Malta,01.07.-03.07.2015

Euroguidance Strategy&Quality Working group plan 2015

Strategy and quality Wg work plan 2015