Обратно към ЦРЧР

Добри практики

Представяме на вашето внимание иновативна кариерна игра „Пътешественик в бъдещето“, създадена по европейския проект FUTURE, която запознава поколението Z с професиите от бъдещето и уменията, нужни за тях чрез мисии, базирани на учене чрез игри, в 3D виртуален свят.

Представяме ви презентация на Платформата Ориентиране@ , създадена по проект “No Aim No Gain” на фондация “Образователно сътрудничество”, финансиран по програма Еразъм +, договор 2014-2-BG01-KA205-013256: Презентация No aim-no gain

New publication about  educational and vocational guidance in Iceland,published by the Euroguidance Centre Iceland 2016: Educational and vocational guidance in Iceland 

An analysis of mobility and the consequences for guidance before, during and after a stay abroad: Mobility advice interview

Publication „Views on mobility guidance from up North“: Open the door to the world