Обратно към ЦРЧР

Добри практики

Компендиум с добри практики в кариерното ориентиране


Резултати от проект Career Skills


Видеоклип – 30 години Еврогайдънс – Клипът може да бъде видян ТУК

––––––––––

Проект CRAFT- подготвя младите хора от селските райони за работните места на бъдещето

––––––––––

Проектът ELMET-използва образователни стаи на загадките за развитие на преносими умения

––––––––––

През 2019 г. Еврогайдънс България организира национален конкурс за представяне на успешни истории в резултат на кариерното консултиране и ориентиране в България. Конкурсът си постави за цел да събере, отличи и популяризира успешни истории в резултат на различни форми на кариерно консултиране в образователни институции, кариерни центрове или центрове за информиране и професионално ориентиране.

  • Видеоклипът с добри практики в кариерното ориентиране в България можете да видите: – Тук

––––––––––

Публикации, по които работи мрежата Еврогайдънс България през 2019 година:

  1. Анализ на резултатите от проведено анкетно проучване сред кариерните консултанти;
  2. Брошура за системата за кариерно ориентиране в България на български и английски език;
  3. Приказка за кариерни консултанти „Щурецът и мравката“;
  4. Добра практика – Модел на интегративен урок по кариерно ориентиране за ученици.

––––––––––

Представяме на вашето внимание иновативна кариерна игра „Пътешественик в бъдещето“, създадена по европейския проект FUTURE, която запознава поколението Z с професиите от бъдещето и уменията, нужни за тях чрез мисии, базирани на учене чрез игри, в 3D виртуален свят.

––––––––––

Представяме ви презентация на Платформата Ориентиране@ , създадена по проект “No Aim No Gain” на фондация “Образователно сътрудничество”, финансиран по програма Еразъм +, договор 2014-2-BG01-KA205-013256: Презентация No aim-no gain

––––––––––

New publication about  educational and vocational guidance in Iceland,published by the Euroguidance Centre Iceland 2016: Educational and vocational guidance in Iceland 

––––––––––

An analysis of mobility and the consequences for guidance before, during and after a stay abroad: Mobility advice interview

––––––––––

Publication „Views on mobility guidance from up North“: Open the door to the world