Обратно към ЦРЧР

Обучение на регионалните инспекторати на Министерството на образованието и науката и на ресурсните учители по Програма „Еразъм+“ и дейностите Еврогайдънс, Европас, eTwinning

25
Apr
'18
май 22, 2018

Уважеми приятели,

В периода 25-27 април се проведе Обучение на регионалните инспекторати на Министерството на образованието и науката и на ресурсните учители по дейностите Еврогайдънс, eTwinning, Europass и Програма „Еразъм+“.

По време на събитието бяха дискутирани теми, свързани с Програма „Еразъм+“ и възможностите й за проектни дейности, насочени към ученици със СОП, беше представен добър опит от реализирани вече проекти на бенефициенти по Ключова дейност 1 „Мобилност“ и Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ на Програмата.

В рамките на събитието, се проведе и работно ателие по дейност Еврогайдънс, на тема: „Семинар за личностно развитие“. В семинара участваха 14 участници. Темите, по които се работеше бяха: емоционална интелигентност, асертивно поведение, източници на стрес и управление на времето. Участниците получиха материали за самостоятелна работа. Бяха използвани и асоциативни карти.

 

Екипът на Еврогайдънс България