Обратно към ЦРЧР

Семинар на заинтересованите страни на тема „Европейски инициативи – възможности за кариерно ориентиране и образователна мобилност“ и Национално обучение на кариерните консултанти

10
Dec
'18
дек. 17, 2018

Уважаеми колеги,

Еврогайдънс център България организира Семинар на заинтересовани страни на тема „Европейски инициативи – възможности за кариерно ориентиране и образователна мобилност“, който ще се проведе на 10 декември 2018г. и Национално обучение на кариерните консултанти, в периода 11 – 12 декември 2018г. в хотел Хемус, град София.

Събитията са насочени към всички заинтересовани страни, имащи отношение към кариерното ориентиране и образователната мобилност – кариерни консултанти или педагогически съветници, психолози в училище, които в професионалната си дейност се занимават с въпроси на професионалното ориентиране на ученици или студенти и провеждат различни форми за кариерно консултиране в образователни институции, кариерни центрове или центрове за информиране и професионално ориентиране.

По време на семинара на 10 декември 2018г., представителите на различни европейски инициативи и мрежи в подкрепа на международната мобилност, обучение и професионална реализация, ще имат възможност да споделят добри практики и успешни решения на въпроси от своето професионално всекидневие.

Обучението на 11 и 12 декември 2018г. е насочено към запознаване с инструменти за кариерно консултиране, приложими в ежедневната работа. Чрез дискусии, симулации, казуси, ролеви игри и активно взаимодействие помежду си участниците ще упражняват разнообразни варианти за използване на инструментите за кариерно ориентиране, така че да внедрят наученото в практическата си работа.

За да вземете участие в събитията трябва да попълните следната регистрационна форма най-късно до 26 ноември 2018г. – https://www.surveymonkey.com/r/Euroguidance_meeting_december_Sofia

Регистрационната форма ще бъде отворена до запълване на местата. Имайте предвид, че може да регистрирате до един представител от организация. След приключване на регистрацията одобрените участници ще бъдат информирани по електронна поща и ще получат конкретна практическа информация за събитието.

Всички разходи за транспорт и настаняване за участниците, пристигащи от населени места извън град София, са за сметка на организаторите.

Работен вариант на програмата може да намерите ТУК.

При допълнителни въпроси, моля да пишете на следния имейл адрес: euroguidance@hrdc.bg

 

Екип на Еврогайдънс България