Обратно към ЦРЧР

Водеща иновация: Обучение на глобални граждани в ерата на дигиталните технологии

май 23, 2018

В целият свят се появяват вълнуващи нови образователни модели в опит да подготвят учениците за учене и работа в дигиталната ера. Обучени класни стаи, изкуствен интелект, онлайн обучение, базирано на компетенции образование, адаптивно обучение, съвместно обучение, обучение въз основа на явления и мислене по дизайн са някои от иновационните подходи, които се използват във висшето образование. В тази връзка искаме да ви покани на конференция в Барселона, Испания в периода 7-10.11.2018г.

За повече информация: https://bit.ly/2HXOGPe