Обратно към ЦРЧР

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

окт. 1, 2016
ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА  КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ
               В настоящата публикация ще Ви представим избрани модели за кариерно ориентиране и консултиране в страни от ЕС, които имат изключителен успех и биха могли да се приложат и в България:

Job Speed-Date – “Бързи срещи за търсене на работа“ е иновативен метод за кариерно консултиране, който се прилага с голям успех в Италия. Какво представлява метода? Участниците в тези „бързи срещи“  са поканени да се срещнат с представители на местните предприятия. Всяка двойка има 8 минути за запознаване – в първите 5 минути търсещият работа представя своето CV, а в оставащите 3 минути представителят на предприятието представя дейността и свободните работни позиции. В края на 8-та минута сигнал показва на търсещия работа, че е време да се срещне с друг представител на бизнеса. След края на тази първа структурирана среща, всички участници са поканени на чаша питие, където в условията на неформално общуване имат възможност за допълнителни срещи по между си, а представителите на бизнеса могат да поискат от организаторите среща с конкретен кандидат. Резултати за бизнеса са възможност да се срещнат с кандидати за работа със специфични професионални профили, да спестят средства, обикновено изразходвани в подбор на персонал и възможност да се срещнат с други предприемачи в съответния бизнес сектор. За кандидатите този метод дава възможност за кратък период от време да осъществят контакт с голям брой потенциални работодатели, да разпространят своето CV, както и да бъдат поканени за второ интервю.

„Мултимедия за кариерно ориентиране“  е електронен инструмент за кариерно ориентиране, създаден от Солунския университет „Aristoteleio” в Гърция. Той представлява лесно за употреба ръководство по кариерно ориентиране, с включени мултимедийни приложения. Целта на ръководството е подкрепа и насоки в развитието на професионални умения за всеки студент или дипломиран специалист чрез използване на интерактивни упражнения, видео материали, полезна информация и съвети, както и примерни инструменти за самопрезентация. Инструментът съдържа поредица от стъпки, които помагат на студента или специализанта в процеса на вземане на решение, планиране и организиране на търсенето на работа, както и в търсенето на образователни възможности и постигане на по-широк кръг от професионални цели. Потребителят избира през кои стъпки да мине и каква информация и съвети иска да получи. Има и видеоматериал за пазара на труда, представен от мениджър „Човешки ресурси“, както и умения за водене на преговори. Ръководството представлява ефективен и полезен инструмент за консултиране и управление на кариерата, който получава отлични отзиви от потребителите. Повече за ръководството можете да научите тук: www.dasta.auth.gr

CH-Q е обучителен метод и инструмент за кариерно консултиране, който се прилага в Холандия и се основава на портфолиото и обучения за малки групи (8-14души). Методът се състои от комплект инструменти като портфолио, план за действие и различни интерактивни упражнения (Снимка, Лична реклама, Професионални ценности и др.), които са с доказан ефект. Те ясно демонстрират връзката между самостоятелното и формално учене, от една страна, и от друга – между придобитата квалификация, личностно развитие и пазара на труда. CH-Q пасва много добре на новите, динамични подходи в кариерното ориентиране. Обучението се основава на позитивния подход (откриване на силните страни) и на груповата динамика: взаимно учене и коучинг.  В резултат на преминатото обучение студентите, безработните, както и работещите, имат по-ясна представа за собствената си личност и за стъпките в кариерата, които желаят да предприемат. По време на обучението всеки участник създава свое портфолио и план за действие със SMART цели, за които получава обратна връзка от обучителя и от останалите участници. Портфолиото може да се използва като основа за акредитиране на предишно учене, създаване на автобиография, базирана на компетентностите и план за действие. Друг положителен аспект на програмата е холистичният подход, който позволява всички житейски и професионални преживявания и опит да бъдат взети предвид и включени в личното портфолио. В зависимост от целевата група се осъществяват връзки между личният и външният свят. Например – какви професии и допълнителна квалификация може да допълни компетентностите на клиента и какви стъпки е необходимо да направи той по-нататък.

Бизнес общността KNOF със своя бизнес инкубатор е основана в отговор на високото равнище на безработица в района на Posavje, Словения. Нейната основна цел е да помогне на безработните, като им даде възможност да реализират своя бизнес идея в защитената среда на „приюта за предприемачество“, което от своя страна означава по-малък риск за самия предприемач. Помощта е фокусирана преди всичко към уязвимите групи, каквито са младите хора, хората над 50-годишна възраст и дългосрочно безработните. Те са окуражавани да осъществят своите мечти, превръщайки ги в бизнес идея, като по този начин си осигуряват доходи, дават работа на други хора и подпомагат регионалното развитие – всичко това в защитената среда на KNOF общността. Моделът за подкрепа е разделен на две фази. По време на първата фаза клиентите които търсят развитие в сферата на социалното предприемачество преминават през програмата „Социален инкубатор“. В тази програма освен непрекъсната помощ, са включени уроци, обучителни курсове, финансови и правни съвети. Основният подход е т. нар. метод „Lean Startup“. В продължение на два месеца „Социалният инкубатор“ развива и филтрира бизнес моделите, които могат да влязат във втората фаза т. нар. „Центрове за печалба“ към бизнес общността KNOF. В тази среда участниците могат да изпробват идеите си на пазара в условията на ниска степен на разходи и риск и да работят в сътрудничество с други „Центрове за печалба“. По програма на участниците се предоставят оборудвани офиси за съвместна работа с други предприемачи. В такава среда стартиращите фирми експериментират като предприемачи под крилото на KNOF и могат да усетят дали това е тяхното поле за действие. При успешно реализиране на продажбите, предприемачите могат да избират дали да останат в общността на KNOF или да започнат самостоятелен бизнес. Сред успешно реализираните нови идеи  в бизнес общността през 2015 и 2016  година са местна платформа за обмен и множество идеи за устойчиво развитие – център за градско земеделие и здравословен живот, разнообразни иновации (еко-стени, зелена енергия, пелени за многократна употреба, автоматизирани пръскачки, екоферма за производство на месо, система за обществени поръчки на местни храни и продукти и др.). Повече за модела можете да научите тук: www.knof.si