Обратно към ЦРЧР

Кандидатстудентска борса 18.02.-24.03.2016 г.

февр. 1, 2016

От 18 февруари до 24 март 2016 г. ще се проведе 22 издание на изложението „Кандидатстудентска борса“ в София и в още 8 града в страната. Събитието, в което участват почти всички висши училища у нас, има за цел да представя българското висше образование, да среща представители на висшите училища с ученици и техните родители, като ги насърчава да продължават образованието си, както и да привлича и задържа младите хора в България. Организатор на изложението е сдружение „Кандидатстудентска борса”.

Графикът е достъпен на интернет страницата на МОН.