Обратно към ЦРЧР

Позицията на Еврогайдънс мрежите относно eвропейските средства и тяхната добавена стойност за образователната мобилност

мар. 6, 2018

От 1992 г. насам, мрежата Euroguidance предоставя знания и опит в областта на ориентирането през целия живот и мобилността с учебна цел в рамките на образованието, обучението и заетостта в Европа. Общо 36 европейски държави принадлежат към мрежата Euroguidance.

Пълния текст на документа може да намерите тук.