Обратно към ЦРЧР

14-та национална и международна конференция за ученето през целия живот и висше образование на 19-20 април 2018 г.

май 23, 2018

Четвъртък, 19 април 2018 г. до петък, 20 април 2018 г., Дебрецен, Унгария

 Унгарската университетска асоциация за учене през целия живот – MELLearN и Университета в Дебрецен организират съвместна 14-та национална и международна конференция за учене през целия живот и висше образование в периода 19-20 години. Април 2018 г., фокусирайки се върху следната тема:

Социални и икономически ползи от Учене през целия живот: Научни изследвания – развитие и иновации.

За повече информация: https://ec.europa.eu/epale/en/content/14th-national-and-international-conference-about-lifelong-learning-and-higher-education