Обратно към ЦРЧР

30 години „Еврогайдънс“

май 27, 2022

Уважаеми приятели,

Тази година отбелязваме 30 години от създаването на мрежата „Еврогайдънс“.

През годините мрежата се разраства, като днес тя включва повече от 30 държави. В рамките на Програма „Еразъм+“, мрежата „Еврогайдънс“ продължава своята дейност, а именно да подкрепя развитието и компетентностите на практикуващите в областта на кариерното ориентиране през целия живот.

В съответствие с общата цел на Програма „Еразъм+“, това се осъществява чрез подкрепа на ученето през целия живот, както и образователно, професионално и личностно развитие на хората. Оказва голям принос за устойчив растеж, качествени работни места и социално сближаване, стимулиране на иновациите и по-нататъшно укрепване на европейската идентичност и активното гражданство.

Силната мрежа и сътрудничество отвъд границите, както и глобален подход към развитието на личностните компетенции никога не са били от по-важно значение. Затова с нетърпение очакваме следващите години.

Очаквайте още информация относно честванията на годишнината на мрежата.

Екип на Еврогайдънс България