Обратно към ЦРЧР

Акцентите на Мрежата Еврогайдънс за 2018 г.

май 15, 2019

Уважаеми приятели,

 

Представяме на Вашето внимание общата публикация на Мрежата Еврогайдънс, която акцентира върху най-значимите събития през изминалата година.

С голяма гордост Ви молим да обърнете внимание на участието на България в тази публикация, което е на страници 33 и 46. Там са представени ежегодното Национално обучение за кариерни консултанти и Учебната визита, състояла се съвместно с колегите ни от Сърбия.

Публикацията можете да откриете на този линк: https://www.euroguidance.eu/resources/publications/euroguidance-highlights/euroguidance-highlights-2018

Екипът на Еврогайдънс България