Обратно към ЦРЧР

Анализ на резултатите от изследване на актуалните потребности от кариерното ориентиране и консултиране в България като резултат от влиянието на последиците от Ковид-19 и войната в Украйна

юли 3, 2023

Еврогайдънс България представя актуални данни за потребностите от кариерно ориентиране и консултиране в България в резултат на влиянието на пандемията от Ковид -19 и войната в Украйна

Във време на динамични промени, предизвикани от технологичен напредък, трансформация в света на професиите и преминаването през световни кризи, дейността на специалистите по кариерно ориентиране става особено важна.

Ролята на специалистите по кариерно ориентиране е ключова за избора на професия, за развитие на нови умения, както и в ситуации на промяна на кариерния път. Как кариерните консултанти виждат отражението на социалните и икономическите промени в своята работа? Какви нови потребности от кариерни услуги се появяват в последните години за младежи, възрастни, бежанци и мигранти? Това са част от въпросите, към които е насочено проучването, организирано по дейност „Еврогайдънс“ – България.

Резултатите от изследването са представени в доклад, който анализира получените данни за актуалните потребности от кариерно ориентиране и консултиране в България като резултат от влиянието на последиците от Ковид-19 и  войната в Украйна. Изследва се мнението на кариерни консултанти и експерти в областта на кариерното ориентиране и консултиране за влиянието на динамичните промени в социалния и образователен контекст върху кариерните услуги и практики. Изключително ценно е да се чуе гласът на практикуващите специалисти за отражението на актуалните събития върху пазара на труда и работата с всички заинтересовани от подкрепа на техния кариерен път. Кариерните консултанти формулират интересни предложения за решение на предизвикателствата, с които ги среща работното ежедневие и те заслужават внимание.

Получените резултати предизвикват към размисъл и дискусия за повишаване на качеството на кариерните услуги чрез подкрепа на дейността на кариерните консултанти.

Едни от най-важните изводи от изследването се отнасят до постиженията и до необходимостта от промени на системно ниво в кариерното ориентиране в образователен контекст.

∙             Очертава се нуждата от промени в организирането и управлението на системата за кариерно ориентиране в образованието. Статутът на кариерния консултант, взаимодействието с институциите и между самите кариерни консултанти, достъпът до целевите групи, както и актуализирането на ресурсите и инструментите за ориентиране и консултиране са сред основните  и най-важни проблеми, които посочват участниците в изследването.

∙             В резултат на пандемията и преминаването към онлайн обучение и работа от разстояние кариерните консултанти са започнали по-интензивно да използват дигиталните технологии в работата си, което има позитивна страна – по-голямата част от тях са повишили своята дигитална компетентност.

∙             Преминаването към кръгова икономика, формирането на зелени умения, изкуственият интелект и дигитализацията в процеса на консултиране са част от новите предизвикателства в работата на кариерните консултанти.

∙             От съществена важност е осигуряването на действащи форми за кариерно развитие и продължаваща квалификация на самите кариерни консултанти и подкрепа за справяне в съпътстващия стрес в професията.

 

Пълният текст на доклада можете да намерите ТУК.

 

Екип на Еврогайдънс България!