Обратно към ЦРЧР

Cedefop пуска онлайн ресурси за кариерно ориентиране

май 24, 2018

Ресурсите за ориентиране, които вече са достъпни онлайн, са нов проект, посветен на мениджърите на кариерни услуги, практиците и създателите на политики, работещи в сферата на кариерното развитие прилагането на политиките.

Ресурсите за кариерно ориентиране са резултат от изследователски процес от повече от три години за ефективното използване на информацията за пазара на труда и информационните технологии (ИКТ) в услугите за кариерно развитие в цяла Европа. Много практики са обобщени, а най-значимите са документирани и подробно анализирани.

Този уеб-базиран набор от инструменти демонстрира значението на информацията за пазара на труда със специален акцент върху използването на ИКТ инструменти.

Ресурсите за ориентиране се състоят от три основни раздела:

–   инструментариум за използване на информацията за пазара на труда;
–   наръчник за прехвърляне на практики;
–  обучителни модули за това как да се използва информацията за пазара на труда и ИКТ в насоките.

За повече информация: https://bit.ly/2Gg1VxD