Обратно към ЦРЧР

Експертна среща на заинтересовани страни по съпътстващи дейности „Еврогайдънс“, „Европас“ и „Еквет“

мар. 29, 2019

На 29.03.2019г. в конферентната зала на Центърът за развитие на човешките ресурси се проведе експертна среща на заинтересовани страни по съпътстващи дейности „Еврогайдънс“, „Европас“ и „Еквет“.

Целта на срещата беше да се представят Работните програми на дейностите „Еврогайдънс“,  „Европас“, „Еквет“ и „Европейска квалификационна рамка“,  да се обсъдят дейности за бъдещо сътрудничество, комуникационна стратегия и стратегия за разпространение на резултатите в периода 2019-2020.

Основен акцент в срещата беше и представянето на  резултатите от Национално изследване сред кариерните консултанти, инициирано от дейност „Еврогайдънс“.

Проведена беше и дискусия с експерти, отговорни за вземане на решения в сферата на кариерното ориентиране.

Екип на дейност „Еврогайдънс“, ЦРЧР