Обратно към ЦРЧР

Еврогайдънс конференция, 20 -21 ноември 2020г.

окт. 5, 2020

Уважаеми колеги и приятели,

Информираме Ви, че на 20 -21 ноември 2020г. ще се проведе онлайн Еврогайдънс конференция на европейско ниво, на която ще присъстват експерти от цялата общност.

Конференцията ще бъде частично подкрепена от IAEVG и от Чешки университет с програма за кариерно ориентиране. Конференцията има традиция от последните години, както можете да видите на уебсайта на IAEVG

Конференцията е планирана за 200 участници от Европа и ще бъде на английски език.

Повече информация можете да намерите на следния сайт https://konferencekp.cz/en/ – регистрацията е отворена.

Екип Еврогайдънс България