Обратно към ЦРЧР

„Focus learning meeting“ град Русе

апр. 19, 2024

На 16 април 2024 г. експерти от Европас, Еврогайдънс и National Vet Team проведоха обучение в Русенски университет „Ангел Кънчев“ на тема: „Успешна професионална реализация чрез Програма „Еразъм+““. Аудиторията, пред която беше проведено обучението се състоеше от ученици, студенти и преподаватели от университета и училища от региона. Темите, които бяха застъпени от експертите бяха:

  • Възможности за кандидатстване по КД1 и КД2 на Програма „Еразъм+“;
  • Често срещани грешки и съвети за преодоляването им при изготвяне на проектно предложение;
  • Новостите в Закона за ПОО за 2024 година;
  • Кариерното ориентиране- стъпка към успешната кариера;
  • Европас инструментите и ролята им в успешно проектно предложение.

Направено беше практическо обучение на платформата „Европас“ и използването на онлайн ресурсите, които предоставя. Особен интерес сред младите хора предизвика възможността, която платформата предоставя за създаване на собствен набор от документи за кандидатстване за обучение или работа в страната или в чужбина.

Екипът на „Еврогайдънс“ България