Обратно към ЦРЧР

ФОКУСИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА НАСОКИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ И СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ „ЕВРОПАС“ И „ЕВРОГАЙДЪНС“ В ГР. БУРГАС

юни 5, 2024

На 30 май 2024 г. в град Бургас се проведе събитие, организирано от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), на тема „Фокусирано обучение за насоки по програма Еразъм+ „Focus learning meeting““. Събитието бе организирано в сътрудничество с Търговска гимназия – гр. Бургас и се състоя в конферентната зала на Регионална библиотека „Пейьо Яворов“.

Участие в събитието взеха над 60 участници, сред които директори на училища, учители и ученици. Срещата предостави възможност за обмен на знания, споделяне на опит и добри практики в рамките на програма „Еразъм+“, насочена към подобряване на образованието и развитието на младежкия потенциал като ценен човешки ресурс.

Официално събитието бе открито от г-жа Мария Иванова-Пиндин – координатор на Националния експертен екип ПОО и г-жа Любомира Воденичарова – координатор на „вропас България, които са и експерти към Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Заедно с тях бе и Мирослав Людмилов – експерт към Националния експертен екип ПОО. Основни акценти бяха последните новости в Закона за професионално образование и обучение (ПОО), възможностите за кандидатстване по „Еразъм+“, както и възможности за практическо обучение за използването на Европас инструментите и Еврогайдънс консултирането.

Събитието предостави важна информация относно възможностите за кандидатстване по програма „Еразъм+“. Участниците бяха запознати с различните типове проекти, условията за участие и стъпките за успешна подготовка на кандидатури. Специално внимание бе обърнато на новите приоритети и насоки за кандидатстване, както и на наличните ресурси и подкрепа за подготовка на проектни предложения. Тази информация е от съществено значение за всички, които желаят да се възползват от програмата за подобряване на образователните и кариерни възможности на учениците и преподавателите.

Също така, бяха представени и съпътстващите дейности „Европас“ и „Еврогайдънс“, които са неразделна част от успешното проектно предложение и младежко професионално развитие и кариерно ориентиране. В рамките на тези панели от събитието, участниците се запознаха с инструментите и ресурсите, които подпомагат мобилността, професионалното ориентиране и кариерното развитие. „Европас“ предоставя платформа за създаване на стандартни документи за представяне на умения и квалификации, докато „Еврогайдънс“ предлага информация и насоки за образователни и кариерни възможности в Европа. Тези дейности допринесоха за по-добро разбиране на възможностите за развитие и международно сътрудничество, които програмата Еразъм+ предлага.

Събитието включи и интерактивен панел за учениците, който предложи ролеви игри и симулации, насочени към успешното интервюиране и кандидатстване за работа. В рамките на този панел, участниците имаха възможност да се упражняват в писане на европейска автобиография и мотивационно писмо, както и да участват в симулирани интервюта и срещи с работодатели. Тези интерактивни дейности бяха предназначени да подобрят уменията на учениците и да ги подготвят за реални ситуации в процеса на търсене на работа.

Събитието подчерта важността на международното сътрудничество и качественото образование, като се постави акцент върху възможностите, които програма   “Еразъм+“ предлага за ученици и преподаватели. Участниците имаха възможност да се запознаят с новите насоки и стратегии за успешно участие в програмата, което ще допринесе за повишаване на качеството на образованието в техните учебни заведения.