Обратно към ЦРЧР

Клуб ISEW за кариерни услуги 2018 г. (Хелзинки, 13-15 юни 2018 г.)

май 23, 2018

Следващата Международната седмица за обмен на персонал ISEW клуб се фокусира върху кариерни услуги, особено кариерно обучение и мониторинг на кариерата. Ще се проведе в Хелзинки на 13-15 юни 2018. Чрез тази връзка можете да получите достъп до сайта на клуба ISEW, където ще намерите по-подробна информация за събитието. Регистрация през 22 март – 12 април 2018 г.