Обратно към ЦРЧР

Конференцията „Learning by Leaving“ 2018

юни 6, 2018

Германските центрове Euroguidance, Eurodesk, Europass и EURES с радост съобщават, че Конференцията „Learning by Leaving“ 2018 – съвместна конференция на европейските мрежи за мобилност – ще се проведе в Кьолн, Германия в периода 19 –21 ноември 2018 г.

След няколко годишно прекъсване, когато в Упсала, Швеция, се проведе последната конференция „Learning by Leaving“, конференцията в Кьолн бележи началото на поредица обучителни конференции, които ще бъдат организирани през следващите три години. Целта на тези конференции е да се установи по-тясно сътрудничество между европейските мрежи за мобилност чрез редовен обмен на информация, най-добри практики и обмяна на опит, както и по-добро използване на по-добро взаимодействие за повишаване на качеството на предоставяните услуги.