Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в международна конференция, в Стокхолм, Швеция

февр. 16, 2023

Мрежата Еврогайдънс България

Обявява

Конкурс за избор на участници в международна конференция „New scenes for career guidance – a European lifelong guidance conference”,

която ще се проведе в периода 31.05 – 01.06.2023г.

в гр. Стокхолм, Швеция

 

 

Във връзка с предстояща международна конференция, организирана от мрежата Еврогайдънс, която  ще се проведе в периода 31.05 – 01.06.2023г. в гр. Стокхолм, Швеция, мрежата Еврогайдънс България обявява конкурс за избор на участници.

Международната конференция New scenes for career guidance – a European lifelong guidance conferenceще премине под егидата на Шведското председателство на Съвета на Европейския Съюз. Целта на международната конференция за кариерно ориентиране е да бъдат обсъдени как условията за ориентиране през целия живот са се променили и как са оказали въздействие на кариерното ориентиране и целевите групи. Цел на събитието ще бъде и проучването на  промените за професията на ориентиране, за разработването на политики и за съдържанието на практиките за ориентиране.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да бъде кариерен консултант или лице, което активно се занимава с кариерно ориентиране и консултиране ;
  2. Кандидатът давладее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво C1;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с колеги и екипа на Еврогайдънс България на наученото по време на конференцията.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимностна кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски език.

Практическа информация: https://www.uhr.se/om-uhr/Konferenser/scences-for-careers-guidance/

Предварителна програма – https://www.uhr.se/om-uhr/Konferenser/scences-for-careers-guidance/programme/

Документи за кандидатстванеТУК

Поради ограничения брой участници в конференцията ще бъдат одобрени две кандидатури за участие и две резерви, в случай на отказ от стана на одобрен участник.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 10.00ч. на 02.03.2023г., петък, само по електронен път, на адрес: aandonova@hrdc.bg

 ВАЖНО: Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано Еврогайдънс конференция „New scenes for career guidance – a European lifelong guidance conference”.

Екип Еврогайдънс България