Обратно към ЦРЧР

Кръгла маса на тема: „Възможности за подобряване на законодателната рамка в областта на професионалното образование и обучение в България“

апр. 7, 2022

Покана за кръгла маса

Уважаеми колеги и партньори,

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) и Националният експертен екип по ПОО (Bulgarian National VET Team) Ви канят да вземете участие в кръгла маса на тема:

Възможности за подобряване на законодателната рамка в областта на професионалното образование и обучение в България„.

По време на кръглата маса представители на Министерството на образованието и науката ще представят предложения за законодателни промени в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), които са обобщени след дискусии със заинтересованите страни в различни формати на взаимодействие между институциите и социалните партньори, неправителствени организации, асоциации на бизнеса, директори на професионални гимназии и др.

Акцентът на кръглата маса ще бъде отворената дискусия с всички участници, в която експерти и практици ще имат възможност да обсъдят идентифицираните от тях дефицити и възможности за подобряване на законодателната рамка, която засяга ПОО, отчитайки не само прякото му регулиране със Закона за професионалното образование и обучение, а и индиректното въздействие на свързано законодателство като Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за висшето образование, подзаконови нормативни актове и други.

Резултатите от дискусията ще допринесат при разработването на нови или усъвършенстването на вече разисквани законодателни промени в областта на ПОО.

Събитието ще се проведе на 19.04.2022 г. от 10:15ч. в сградата на ЦРЧР, ул. „Граф Игнатиев“ 15, гр. София.

С програма на събитието може да се запознаете ТУК

За участие в кръглата маса е необходима предварителна регистрация в срок до 15.04.2022 г. на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/BXQXRDX

Потвърждение за регистрацията си ще получите по e-mail.

За участници, пътуващи от друг град до София, се покриват пътни разходи спрямо изискванията, посочени в инструкцията за ползване на пътни разходи ТУК

Очакваме Ви!

Екип Еврогайдънс България