Обратно към ЦРЧР

Национално онлайн обучение на кариерни консултанти, 4 – 6 ноември 2020г.

окт. 16, 2020

Уважаеми колеги,

Еврогайдънс център България организира Национално онлайн обучение на кариерни консултанти, 4 – 6 ноември 2020г.

Събитието е насочено към всички заинтересовани страни, имащи отношение към кариерното ориентиране – кариерни консултанти или педагогически съветници, психолози в училище, които в професионалната си дейност се занимават с въпроси на професионалното ориентиране на ученици или студенти и провеждат различни форми за кариерно консултиране в образователни институции, кариерни центрове или центрове за информиране и професионално ориентиране.

Обучението е насочено към усъвършенстване на компетентностите за кариерно ориентиране и консултиране и запознаване с нови тенденции, инструменти и добри практики на европейско равнище, които биха могли да се адаптират и прилагат в национален контекст.

Важно! 

Регистрационната форма ще бъде отворена до запълване на местата. Обучението е планирано за 80 участника и ще се проведе във времевия интервал от 10:00ч. до 13:00ч.

След приключване на регистрацията и селекцията на участниците, одобрените участници ще бъдат информирани по електронна поща и ще получат конкретна практическа информация за събитието.

ЛИНК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ