Обратно към ЦРЧР

Национално представително изследване за ролята на кариерното ориентиране и дейността на кариерните консултанти в България

мар. 6, 2023

Уважаеми посетители,

Център за развитие на човешките ресурси, мрежата „Еврогайдънс-България“, провежда национално представително изследване за ролята на кариерното ориентиране и дейността на кариерните консултанти в България.

Основната цел на изследването е да се проучат актуалните потребности от кариерно ориентиране и консултиране в България като резултат от влиянието на последиците от Ковид-19 и  войната в Украйна.

Изследването се организира от мрежата „Еврогайдънс – България“ и е ориентирано към практикуващи специалисти от училища, кариерни центрове, Центрове за подкрепа на личностното развитие, организации, които работят по проекти в областта на кариерното ориентиране, както и структури на Агенцията по заетостта.

Събирането на данни предвижда попълването на анонимен онлайн въпросник, както и провеждане на фокус групи и интервюта със заинтересованите страни.

Обръщаме се към вас с покана да се включите в изследването като споделите вашия опит като практикуващи специалисти, който е от изключително значение за обективното провеждане на настоящото изследване.

Въпросникът относно настоящата инициатива на мрежата „Еврогайдънс – България“  ще бъде отворен до 15 март 2023 г. на следния линк: ТУК

Еврогайдънс-България разчита на Вашето съдействие  и благодари, че ще се включите в допитването!

Екип на Еврогайдънс България