Обратно към ЦРЧР

Обществена консултация относно образователната мобилност

февр. 9, 2023

Уважаеми посетители,

С настоящото съобщение ви информираме, че Европейската Комисия стартира обществена консултация относно бъдещето на образователната мобилност с оглед на това да се вземат бъдещи решения за политиките в тази област.

Инициативата има за цел да информира гражданите и всички заинтересовани страни за предстоящото предложение и да съберат доказателства и мнения.

Стремежът на Европейския съюз и неговите държави членки е да насърчава международната образователна мобилност в Европейското пространство за образование (European Education Area ) за всички учащи, преподаватели и персонал.

За допълнителна информация, на следния линк може да намерите отчет за напредъка към постигане на Европейското пространство за образование: ТУК

Въпросникът относно стартиралата инициатива е достъпен на всички европейски езици и ще бъдат отворен за 12 седмици от 8 февруари до 3 май 2023 г. на следния портал: Have your Say

Благодарим ви, че ще се включите в допитването!

Екип Еврогайдънс България