Обратно към ЦРЧР

Празнично събитие за рисуване на открито по случай Деня на Европа – 9 май 2024г.

май 10, 2024

Уважаеми приятели,

Във връзка с традиционното за цяла Европа отбелязване на 9 май като Ден на Европа, ЦРЧР в ролята си на Национална агенция по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално координационно звено по дейностите Euroguidance България, eTwinning България, Europass България, Euro Desk България и National VET team България проведе празнично творческо събитие.

 Денят на Европа, честван на 9 май всяка година, е посветен на мира и единството в Европа. На този ден за поредна година отбелязахме годишнината от историческата Декларация на Робер Шуман (тогава френски министър на външните работи), от 9 май 1950 година, в която е изложена неговата идея за нова форма на политическо сътрудничество в Европа, която би направила войната между европейските народи немислима. Предложението на Шуман се счита за началото на днешния Европейски съюз. Денят се отбелязва от всички европейски народи, под разнообразни форми и инициативи.

Отбелязването на Деня на Европа се реализира при гостоприемното домакинство на Професионалната гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“, гр. София. В събитието взеха участие  общо 5 софийски училища: Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“, Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“, 51 СУ „Елисавета Багряна“, СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ и НПГ по Полиграфия и Фотография.

Честването на празника бе обвързано, както с отбелязването на Деня на Европа, така и с Европейската година на уменията – 2024. Задачата на участниците беше да си изберат  европейска културна забележителност или да визуализират представата си за атмосферата на някоя от Европейските столици и да я нарисуват.

 

            

Успоредно с това беше обособена информационна секция, на която бяха разположени брошури, информационни материали, предоставящи информация за Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ и съпътстващите дейности „Еврогайдънс“, „Европас“, „National Vet Team“ – България, eTwinning и Евродеск. На събитието имаше представители от Националната агенция, които предоставяха информация за програмата и съпътстващите я дейности.

                         

Събитието съвпадна и с „Ден на ученическото самоуправление“ в Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“, което беше чудесна възможност за „Директорите за един ден“ да наградят тържествено всички участници с награди и сертификати за участие в събитието.

           

Екипът на „Еврогайдънс“ България