Обратно към ЦРЧР

Резултати от проведен конкурс  за представяне на иновативни инструменти

юли 18, 2018

Еврогайдънс България  обявява  резултатите от проведен конкурс  за представяне на иновативни инструменти в подкрепа на кариерното консултиране и ориентиране в България. Бяха получени общо 26 предложения,  като три от тях са отличени като най-добри сред добрите.  Повече информация може да намерите тук.

Еврогайдънс България ще се свърже с отличените кандидати за получаване на наградите.

Екипът на Еврогайдънс България оценява високо положените усилия при разработването на практики и инструменти в подкрепа на кариерното ориентиране и пожелава успех при следващи инициативи!

Напомняме Ви да следите интернет страницата на ЦРЧР и Еврогайдънс България за информация относно бъдещи инициативи и обучения.

 

Екип Еврогайдънс