Обратно към ЦРЧР

Резултати от ученически конкурс „Нашето наследство – където миналото среща бъдещето“

авг. 15, 2018

Конкурсът беше на тема „Европейското културно наследство“

 

В обявения конкурс получихме редица разработки, свързани с Европейското културно наследство. Чрез подготвените от вас текстове вие представихте оригинални гледни точки към разбирането си за мястото на материалното,  нематериалното, природното и цифровото културно наследство, с които съжителстваме в нашия свят.

Демонстрирахте ни какви за вас са вариантите, в които културното наследство съществува за нас и около нас.

Всички ваши материали са резултат и от своя страна провокират размисъл върху духовните стойности и тяхното съхранение, които са наша обща мярка, както на национално, така и на европейско ниво.

Разработените текстове са придружени от интересни снимкови и видеоматериали, както и от различни презентации. Получихме 32 кандидатури и от тях трябваше да откроим само 7. Благодарим на всички участници за големия интерес и старанието. Високо оценяваме вашите усилия!

 

Голямата награда – участие в тридневен ученически лагер, който ще се проведе в от 3-ти до 5-ти септември  2018 година, получават следните участници:

 

 • Средно училище „Васил Левски”, Опака
 • Средно училище „Васил Левски“, Карлово
 • СУ „Васил Левски“, Троян
 • Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, Велико Търново
 • ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново
 • СУ “Св Климент Охридски”, Троян
 • СУ „Антим I“, Златоград

 

Всяко училище ще участва в лагера с един преподавател и четирима ученици.

 

Награда за творчески принос, под формата на информационни и рекламни материали, получават:

 • Профилирана гимназия „Пейо Яворов“, Петрич
 • СУ „Христо Ботев“, Кубрат
 • СУ „Иван Вазов“, Вършец
 • ППМГ“ Акад. Проф. д-р. Асен Златаров“, Ботевград

 

За начина на получаване на наградите наш екип ще се свърже с вас!

 

ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ НАГРАДЕНИ!