Обратно към ЦРЧР

Въпросник за кариерни консултанти

юли 31, 2018

Уважаеми колеги,

С настоящото писмо Ви информираме, че Еврогайдънс България стартира национално изследване с фокус върху образователните потребности на кариерните консултанти и оценка на състоянието на системата за кариерно ориентиране в България.

Обръщаме Ви внимание, че подобно изследване не е провеждано на национално ниво до сега, а резултатите от такова изследване биха били от ключово значение както за нас, така и за националните власт, вземащи решения в тази област, с цел да се планират адекватни дейности, които да отговарят на реалните потребности на практикуващите в тази сфера, така че да се постигне по-високо качество на кариерното ориентиране и консултиране.

Изследването е насочено към специалисти, практикуващи в сферата на кариерното ориентиране и консултиране, професионалната квалификация и пазара на труда.  В тази връзка Ви молим да отделите 15 минути, за да попълните Въпросника за кариерни консултанти, който ще намерите на следния линк – https://www.surveymonkey.com/r/EVG_survey

Крайният срок за попълване на въпросника е 09.08.2018г.

В случай че имате въпроси, не се колебайте са се свържете с нас на посочения имейл адрес – euroguidance@hrdc.bg

 

Екип Еврогайдънс България

Център за развитие на човешките ресурси