Обратно към ЦРЧР

Видеоклипове от дигитален европейски семинар и обучение на тема: „Подготовка на младите хора за постоянно променящия се пазар на труда. Многостранната роля на кариерното ориентиране.“

мар. 11, 2021

Уважаеми посетители,

Представяме на Вашето внимание преведените на английски език видеоклипове от проведен двудневен дигитален европейски семинар и обучение на тема: „Подготовка на младите хора за постоянно променящия се пазар на труда. Многостранната роля на кариерното ориентиране“, организирани от мрежата „Еврогайдънс“ – Гърция, на 5-6 декември 2020г. Те са достъпни на линковете по-долу:

Дигитална Европейска конференция – обучителен семинар – 05/12/2020г.

https://www.youtube.com/watch?v=5m0loCsZUxQ

Дигитална Европейска конференция – обучителен семинар – 06/12/2020 г.

https://www.youtube.com/watch?v=UZkLJN9jofs

Надяваме се, че ще ги намерите полезни за Вашата работа!

Екип Еврогайдънс България