Начало

 

Euroguidance България е част от европейска мрежа от центрове в 34 страни, която подпомага развитието на качествени услуги за кариерно ориентиране в Европа и осигурява информация за възможности за образователна мобилност в Европа.

 

Euroguidance България се стреми да осигурява актуална и полезна информация на:
 
  • младите хора - връзки към европейски портали с информация за образованието в различни европейски страни;

 

  • кариерните консултанти - връзки към проекти, бази данни и добри практики в сферата на ориентирането през целия живот, информация за обучения в различни европейски страни, актуални публикации и наръчници по кариерно ориентиране;

 

  • взимащите решения - връзки към европейски и международни документи по темата кариерно ориентиране, актуални публикации по различни теми, свързани с изграждането на национална система за кариерно ориентиране.