Обратно към ЦРЧР

Връзки

В България:

Министерство на образованието и науката

Министерство на труда и социалната политика

Агенция по заетостта

Преставителство на Европейската комисия в България

EURES България

EURODESK България

YOUTHPASS

Erasmus Student Network България

Национална агенция за професионално образование и обучение

Национален статистически институт

Национална мрежа за оценка на компетенциите

Национален център за информация и документация

В Европа:

Euroguidance – официален сайт на всички центрове в Европа

National guidance systems in Europe

Европейска мрежа за политики в сферата на ориентирането през целия живот

Европейска агенция за развитие на образование за хора със специални потребности

CEDEFOP

Network for Innovation in Career Guidance & Counselling in Europe

International Association for Educational and Vocational Guidance

Наши партньори:

Job tiger

Фондация на бизнеса за образованието

Джуниър Ачийвмънт България

Европа Директно – София