Обратно към ЦРЧР

Euroguidance Highlights 2020

Представяме на Вашето внимание общата публикация на мрежата "Еврогайдънс", която акцентира върху най-значимите събития през 2020 г.  

Виж повече

Какво е Euroguidance?

Европейска мрежа за повишаване качеството на услугите за кариерно ориентиране

Виж повече

Анализ

Резултатите от проведено анкетно проучване сред кариерни консултанти по дейност "Еврогайдънс - България"

Виж повече