Обратно към ЦРЧР

Euroguidance Highlights 2021-2022

Представяме на Вашето внимание общата публикация на мрежата "Еврогайдънс", която акцентира върху най-значимите събития през 2021 и 2022г.  

Виж повече

Какво е Euroguidance?

Европейска мрежа за повишаване качеството на услугите за кариерно ориентиране

Виж повече

Анализ

Резултатите от проведено анкетно проучване сред кариерни консултанти по дейност "Еврогайдънс - България"

Виж повече

30 години „Еврогайдънс“

Тази година отбелязваме 30 години от създаването на мрежата „Еврогайдънс“.

Виж повече