Национално обучение на кариерните консултанти, 10 – 11 декември 2019г., гр. София