Обратно към ЦРЧР

ДОБРИ ПРАКТИКИ В КАРИЕРНОТО ОН-ЛАЙН КОНСУЛТИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ И В СТРАНИ ОТ ЕС

ян. 1, 2016

ДОБРИ ПРАКТИКИ В КАРИЕРНОТО ОН-ЛАЙН КОНСУЛТИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ И В СТРАНИ ОТ ЕС

Основна цел на кариерното консултиране в он-лайн среда е да предложи на младите хора лесно достъпен консултативен инструмент, който да съдържа изчерпателен отговор на основните въпроси и теми, пред които предстои да се изправят. Използването на ИКТ инструменти  са лесни за достъп и не провокират притеснения и недоверие в младите хора. Ето защо в повечето страни от Европейският съюз има изградени портали и сайтове за кариерно консултиране, които са изключително популярни сред младите хора.

В Италия има изграден уебсайт Informagiovani Piemonte  който  предлага кратък текст по ключови теми, които биха били от интерес за младите хора- от онлайн търсене на работа, до проучване на възможностите в чужбина и от най-необходимите (традиционните) професии, до тези, които зависят от новите технологии. Особено внимание е отделено на образованието и професионалната кариера, а специален раздел на каталога е посветен на образование, обучение, търсене на работа и възможности за работа в чужбина (мобилност). Всеки раздел съдържа фишове по определена тематика. Всеки фиш съдържа линкове към нормативната база, информация за организации и институции, активно работещи в тази област, информация за пазара на труда, контакти и предложения за препратки или връзки към други полезни уеб сайтове. Използването на този вид инструменти е много лесно и броят на тези, които ползват уебсайта непрекъснато се увеличава.

Сайтът Info4Migrants е разработен като част от европейски проект, под ръководството на Великобритания, но включва и страните – партньори: Австрия, България, Швеция, Финландия и Испания. „Info4Migrants“ е онлайн ресурс за информация „на едно гише“, отнасяща се към правата и потребностите на имигрантите, също така е и банка с инструменти и средства, специално разработени за кариерни консултанти, които работят с новодошли имигранти. Целта на сайта е да подпомогне интеграцията на имигрантите в приемащите страни независимо от техния произход и положение. Интернет сайтът www.info4migrants.com е разделен на различни секции, всяка свързана с конкретната страна-партньор. По тази причина тези, които търсят съвет имат лесен достъп до специфична информация за конкретната държава. След това в рамките на дадената секция, информацията е подразделена на информация за самите имигранти и информация за кариерните консултанти, на които може да им се наложи да работят с имигранти. Всяка от тези секции съдържа различни артикули, например: в секцията за кариерни консултанти има регистър „Профил на държавите“, така консултантите могат по-добре да разберат културалните различния на групите клиенти. Секцията за имигранти е повече свързана с особеностите на живота в приемащата държава, включително практически насочена информация от: възможности за заетост, финансови въпроси, правни съвети и настаняване, до културни особености, обичаи, права и задължения. За улеснение секцията съдържа препратки, които са преведени на най-често говорените от имигрантите езици в дадената страна. Сайтът е изключително полезен инструмент, който привлича потребители от цял свят.

В Австрия има изграден голям портал BIC, който предоставя информация за над 1500 професии. Потребителите имат възможност сами да създадат интересуващият ги профил, така че да се концентрират върху професии, които са от значение за професионалните им цели. Представената информация е доста изчерпателна, сайтът е добре организиран и лесен за потребителя. На www.bic.at могат да се намерят и документи с примерни въпроси за интервю за работа, както и шаблони, чек-листи предназначени за млади хора.

В България има изградени различни он-лайн платформи за  кариерно ориентиране. ОРИЕНТИРАНЕ@ е създадена по проект “No Aim NO Gain”, финансиран по програма Еразъм+. Платформата представлява ресурс със свободен достъп за самообучение на кариерни консултанти в коучинг умения и инструмент за онлайн кариерно консултиране на младежи от 17 до 19 годишна възраст с методите на коучинга. Чрез платформата младите хора преминават през специално разработена програма в четири модула за групово кариерно ориентиране, която включва тестове, виртуални игри, групов коучинг чрез „виртуална класна стая”, самостоятелна работа. Използването на платформата в процеса на кариерно ориентиране създава лесна за използване и приятелска обучителна среда, която пести време и ресурси. Можете да посетите платформата на адрес http://www.noaimnogain.com/.

НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ е създаден от Министерство на образованието и науката по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  Порталът  подпомага както учениците, така и семействата им, и педагозите по въпросите на кариерното ориентиране и развитие на учащите. Интернет-сайтът http://orientirane.mon.bg/ е своеобразен „гид“ в системата на образованието в България.