Обратно към ЦРЧР

Онлайн обучителни курсове

мар. 12, 2024

Уважаеми посетители,

Информираме Ви, че геймифицираните обучителните курсове по проект Future Work 4’s са готови! Може да се включите в тях сега: https://moodle.futurework4s.eu/

Четирите курса са безплатни и развиват 4 умения, ключови за работната сила на бъдещето:

  • Социални и кариерни умения – Задълбочете себепознанието си и информираността си за мегатенденциите и пазара на труда, развийте широк спектър от умения за заетост, вземане на решения, креативно решаване на проблеми, продуктивност и адаптивност.
  • Дигитални умения – Усъвършенствайте компетентностите си в приложението на цифрови технологии във вашата професионална област. Научете повече за надеждния достъп до информация, онлайн комуникацията и сътрудничеството, управлението на съдържание с платформи и инструменти за електронно обучение и киберсигурността.
  •  Зелени умения – Получете основни знания за екосистемите и човешкото въздействие върху природата и климата, възобновяемията енергия и управлението на отпадъци, както и глобалните проблеми и цели за бъдещето.
  •  Предприемачески умения – Придобийте основни знания за бизнес планирането, маркетинта, продажбите и финансовия мениджмънт, и се вдъхновете с полезни ресурси, за да реализирате своите предприемачески идеи.

Всеки курс е с продължителност 8 часа и включва практически знания, вдъхновяващи ресурси, интерактивни упражнения, минизадачи и тестове. След завършване, получавате сертификат.

Обучителните курсове и геймифицираната платформа по проект Future Work 4’s са създадени от международен екип, който включва Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (координатор), Фондация на бизнеса за образованието, Чешкия университет по природни науки, Университет LINK – Италия и Innovation Hive в Гърция.

Проект Future Work 4’s,  No: 2022-1-BG01-KA220-HED-000089475 се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Програма „Еразъм+“.

За актуални новини, може да последвайте Facebook страницата на инициативата: https://www.facebook.com/futurework4s

Екипът на „Еврогайдънс“ България