Обратно към ЦРЧР

Анализ относно Програма „Еразъм+“ и образоването в затворите през последните две десетилетия в Европа

февр. 6, 2020

Уважаеми посетители,

Предоставяме на вашето внимание серия от документи с полезна информация и задълбочен анализ относно Програма „Еразъм+“ и образованието за възрастни. Основен акцент на анализа е образоването в затворите през последните две десетилетия и въздействието на Програмата в областта.

В анализа е представен и българския опит чрез участието на г-н Сава Костадинов, който е бивш затворник, понастоящем иконописец и реставратор, чиито живот се променя коренно след участието му е проект,

финансиран по секторна програма „Грюндвиг“.

Любопитен факт е, че икона на Николай Ф. С. Грундвиг, бащата на идеята за образованието за възрастни), нарисувана от Сава по време на участието му в проекта, става символ на секторната програма на международно ниво.

  1. Erasmus+ and Prison Education 2014-2018
  2. Prison Education in Erasmus+ (Adult Education) – Statistical Review 2014-2018
  3. The EU and Prison Education – A historical review

Екипът на Еврогайдънс