Обратно към ЦРЧР

Резултати от националната инициатива за отбелязване на 9 май, като „Ден на Европа“ и „Европейска година на младежта“ 2022

ное. 22, 2022

Скъпи приятели,

Във връзка с проведен конкурс за най – добро представяне в национална инициатива за отбелязване на 9 май, като Ден на Европа и Европейска година на младежта 2022 г., организирана в рамките на съпътстващи дейности eTwinning за България, Европас – България, Еврогайдънс – България, Евродеск – България и Национален екип по ПОО – България в периода 05.05.2022 г. – 17.05.2022 г., представяме на Вашето внимание печелившите участници.

С цел разграничаване на участниците в различните възрастови групи, комисията раздели постъпилите кандидатури в 4 категории, като за всяка от тях определи трите най – добри събития.

В конкурса се включиха 44 броя организации, които са участвали в националната инициатива за отбелязване на 9 май, като „Ден на Европа“ и „Европейска година на младежта 2022 г.

Екипите на дейности eTwinning за България, Европас – България, Еврогайдънс – България, Евродеск – България и Национален екип по ПОО благодарят на всички участвали в конкурса и им пожелават успех в бъдещи инициативи на съпътстващите дейности на ЦРЧР.

Наградените участници са, както следва:

  1. Победители в категория на събития, включващи участници от 3 до 7 години:

–           1-во място: Детска градина „Първи юни“, гр. Горна Оряховица;

–           2-ро място: ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна;

–           3-то място: „Асоциация за развитие на българския спорт“, гр. София

  1. Победители в категория на събития, включващи участници от 8 до 15 години:

–           1-во място: Основно училище „Валери Петров“, гр. Плевен;

–           2-ро място: НПГГСД „Сава Младенов“, гр. Тетевен;

–           3-то място: ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград

  1. Победители в категория на събития, включващи участници от 16 до 19 години:

–           1-во място: ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – гр. Враца;

–           2-ро място: Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр.  Бургас;

–           3-то място: Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр. Сандански

  1. Победители в категория на събития, включващи участници над 19 години:

–           1-во място: Медицински университет – гр. Плевен;

–           2-ро място: Студентски съвет към Медицински университет – гр. Пловдив;

–           3-то място: ДГ 184 „Мечо Пух“ – гр. София

Честито на победителите!