Обратно към ЦРЧР

Еврогайдънс и Европас учебна визита между България и Северна Македония

мар. 6, 2023

На 27 и 28 февруари в гр. София се проведе учебна визита между представители на мрежите Еврогайдънс и Европас – България и Еврогайдънс и Европас – Северна Македония.

Целта на посещението беше обмяната на добри практики в областта на Еврогайдънс  и Европас, които са две от водещите европейски инициативи, които имат за цел да подкрепят кариерното развитие и мобилността в образованието и обучението.

По време на посещението представителите на Северна Македония посетиха кариерните центрове на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Университет за национално и световно стопанство. Дискусиите бяха съсредоточени върху това как да се подкрепят по-добре студентите и младите хора в тяхното кариерно развитие и как да се подобри качеството на образованието и обучението.

Споделени бяха и добри практики от Европас и Еврогайдънс между двете страни.

Учебната визита беше част от Меморандум за сътрудничество, подписан между двете Национални агенции през 2022г.  Меморандумът има за цел да насърчи сътрудничеството и обмена на информация между двете страни в областта на образованието и обучението.

Обменът на добри практики даде възможност за взаимно учене и укрепване на връзките между България и Северна Македония. Представителите и на двете страни изразиха задоволство от посещението и желание за продължаване на сътрудничеството и в бъдеще.