Обратно към ЦРЧР

Информационен бюлетин с добри практики в кариерното ориентиране и консултиране

мар. 14, 2023

Уважаеми колеги,

Като европейска мрежа за подобряване качеството на системата за кариерно консултиране и ориентиране, Еврогайдънс България разработва и интегрира различни инструменти за улесняване работата на кариерните консултанти и подобрява качеството на кариерните услуги на национално ниво.

В тази връзка планираме издаването на инфо бюлетин с представени добри практики. С настоящата инициатива ще допринесем за мобилизиране на потенциала в системата и прилагане на нови идеи и практики в сферата на кариерното консултиране и ориентиране в България.

За целта в приложен формуляр ТУК, който при желание от ваша страна е необходимо да попълните и изпратите в срок до 30 март 2023г. на следните имейл адреси: aandonova@hrdc.bg; mpolihronova@hrdc.bg

В него ще опишете заглавие, приложение и вид на използваната практиката, която искате да представите като успешна, полезна и иновативна и  ще бъде публикувана в електронния бюлетин.

Екипът на Еврогайдънс Ви благодари за съдействието и проявения интерес.