Обратно към ЦРЧР

Информационно турне 2022

юли 8, 2022

Стартираме ежегодното Информационното турне 2022 г.!

Национален Еврогайдънс Център България, съвместно с Център за развитие на човешките ресурси, в ролята си на Национална агенция по Програмите на Европейския съюз „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, както и на дейностите Европас, eTwinning, Евродеск, Европас, Евридика и National VET Team, стартира ежегодното Информационно турне в периода 5 юли – 16 септември 2022г. Тази година Националната информационна кампания е на тема „35 години Еразъм“. По време на кампанията ще представим широка информация за възможностите, които Европейският съюз предоставя на своите граждани в сферата на образованието, обучението и младежта.

Акцент ще бъде поставен на възможностите и насоките за кандидатстване по управляваните от ЦРЧР европейски програми. Ще бъдат представени добри практики по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, често допускани грешки при кандидатстване, както и европейските възможности, предоставяни от съпътстващите Програмите дейности eTwinning, Европас, Еврогайдънс, Евродеск, Евридика и National VET Team.

В рамките на кампанията ЦРЧР ще проведе през 2022г. 6 информационни лъча, всеки от тях в различни области на страната.

Първи лъч на информационното турне ще се състои в периода 05 – 08 юли 2022г. и ще премине през градовете Плевен – Велико Търново – Русе – Шумен:

  • Плевен – 05 юли, Община Плевен, зала „Гена Димитрова“ – 11.00 -13.00ч.
  • Велико Търново – 06 юли, пл. „Майка България“, зала на Община Велико Търново, 11.00 – 13.00ч.
  • Русе – 07 юли – района на Съдебната палата, пл. „Свобода“, Русе Център, 11.00 – 13.00ч.
  • Шумен – 08 юли – Областна администрация, 11.00 – 13.00ч.

Очакваме Ви, за да се запознаете с актуалните възможности за кандидатстване, образование, обучение и професионална квалификация, които европейските Програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ предоставят на българските граждани.

Екип на Еврогайдънс България